Arxiu de l'Autor: Joan Carles Marset

Geòleg i editor

convivència

La llibertat de consciència, fonament de la convivència democràtica

Als nostres dies, i en el marc de les societats democràtiques occidentals, hi ha un consens gairebé generalitzat que la llibertat de consciència és un dels pilars que permeten garantir…

Apostasia, el dret a abandonar la religió

L’apostasia, en un sentit ampli, és l’abandonament conscient i voluntari de la religió que es professa. Ha de ser una decisió conscient, perquè, si no, es tractaria més d’un distanciament,…

La construcció europea i la laïcitat necessària

“La Unió està fundada sobre els valors indivisibles i universals de la dignitat humana, la llibertat, la igualtat i la solidaritat, i es basa en els principis de la democràcia…

Ateisme i laïcitat

L’ateisme s’evidencia per una única proposició que es concreta en l’absència de dimensió sobrenatural, d’un déu o, en definitiva, d’un esperit en el qual es trobi l’origen i el sentit…