Francesc Ferrer : Inauguració d’una placa commemorativa a Gant

L’11 d’octubre darrer va ser inaugurada a Gant, Flandes, una placa commemorativa en memòria de Francesc Ferrer i Guàrdia, l’única placa d’aquest tipus al país flamenc.

Van ser garantits els honors de l’acte per la presència de Joan-Francesc Pont, president de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Rudy Coddens, regidor de la vila de Gant, i Wim D’Hondt, president d’Atheïsme Vlaanderen (Ateisme Flandes). La vila de Gant té, així, una doble exclusivitat i un record al mateix temps, per tal com la placa es troba en l’únic carrer a Flandes que rememora el nom de Ferrer, la « Ferrerlaan », o Avinguda Ferrer.

La història va començar fa tres anys, quan el precursor de l’associació Ateisme Flandes va decidir donar-se a conèixer al públic organitzant accions a l’espai públic i, preferentment, en espais vinculats a ateus. Un cop d’ull va demostrar que cap lloc públic –carrer, plaça, avinguda- a Flandes no duia explícitament el nom d’un ateu, exceptuant l’esmentada Avinguda Ferrer a Gant. La placa descriptiva, però, tan sols presentava dues mancances : Ferrer és anomenat amb el nom espanyol –Francisco- i només és presentat com a «pedagog».

D’aquestes reflexions es va desprendre una primera acció pública, el 12 de novembre de 2012. Els ateus flamencs rebatejaren simbòlicament el nom del carrer, canviant « Francisco » per « Francesc », afegint-hi el qualificatiu « ateu » al de pedagog i, finalment, remarcant, a baix : « Nascut el 1859 – Afusellat el 1909 ».
Amb l’objectiu d’explicitar el paper i la importància de Francesc Ferrer, els ateus flamencs han impulsat, a més, la placa commemorativa.

Simbòlicament, o no, hi va ser present en Joan-Francesc Pont, així com nombrosos catalans laics de pas per Flandes.

Acabada l’acció, es va plantejar la qüestió de la seva continuïtat. Impossible, això és prou clar, canviar el nom d’un carrer sense autorització, o posar la placa sobre qualsevol paret pública. Es va decidir, doncs, sol·licitar a la vila de Gant el permís per col·locar una placa commemorativa a l’Avinguda Ferrer. Rudy Coddens, antic professor, regidor de Gant, socialista i laic, va donar suport a la petició i va aconseguir reservar un lloc fix a l’Avinguda. El seu suport discret, però ferm, va ser decisiu.

És, doncs, aquí, al número 273a, edifici de la vila de Gant, que es troba, ara com ara, l´única placa a Flandes que explica la importància i l’abast de l’obra i la vida de Ferrer : pedagog, certament, però igualment laic, ateu i francmaçó.

En un futur proper, Ateisme Flamenc impulsarà un projecte per reemplaçar efectivament la placa indicativa de l’Avinguda Ferrer i, al mateix temps, per suggerir que nous carrers o altres llocs públics portin el nom d’ateus flamencs, com els professors Leo Apostel i Jaap Kruithof.

*Photos : Eddy Bonte, Lut Conings.