Tenir o no tenir referents a l’hora d’emancipar-se…

L’observatori de la Joventut de la Generalitat de Catalunya apunta que només el 26% dels joves entre els 16 i els 29 anys viuen fora de la llar familiar (dades del 1er trimestre de 2012), i és que emancipar-se, actualment, és un repte ple de dificultats per al jovent del nostre país.

Però hi ha joves que, tant sí com no, han d’emancipar-se als 18 anys, no tenen la sort de poder decidir quan, com i amb qui s’emancipen. Són els joves extutelats. Nois i noies que han estat atesos pel sistema de protecció de menors per preservar-los d’una situació d’alt risc social, víctimes d’un context de pobresa, de maltractament o de negligències severes, i que amb 18 anys han de deixar els centres per convertir-se en adults autònoms. No tenen problemes relacionats amb la justícia, només comparteixen el denominador comú d’haver patit una situació de desemparament. Aquests nois i noies es troben en una situació de vulnerabilitat important: sense un suport familiar ni un entorn favorable, no han tingut accés a una formació completa ni estan preparats per cursar-la, amb molt poques possibilitats d’accedir a un lloc de treball (una taxa d’atur de més del 50% entre els joves de 16 a 24 anys, segons l’Observatori de Joventut), sense un lloc on anar a viure i, en la majoria dels casos, sense persones de referència adultes que els puguin acompanyar i orientar. Per això pateixen una desigualtat enorme respecte els altres joves de la seva edat sense problemàtiques de risc social.

Com poden construir el seu futur, aquests joves?

Donar suport a aquests joves en el seu procés d’emancipació és clau per prevenir el risc d’aquesta autonomia precipitada. Reforçar a aquests joves, en aquesta etapa de transició de la minoria a la majoria d’edat, suposa per a molts d’ells tenir una oportunitat per treballar les seves debilitats i enfortir el seu potencial, posar al seu abast els recursos necessaris i optimitzar-ne els seus propis, i facilitar la creació d’una xarxa de suport informal.

A l’Associació Punt de Referència estem convençuts que, amb una intervenció social eficient, podem ajudar aquests joves a modificar, a canviar el seu itinerari d’exclusió, i evitar la perpetuació de la seva situació de risc. La clau serà posar al seu abast les oportunitats adequades, apoderar-los perquè adoptin un rol actiu i compromès amb el seu procés d’emancipació, i oferir-los referents adults que els acompanyin en aquest camí. Des de fa més de 10 anys, treballem per l’acompanyament a l’emancipació dels joves extutelats, amb la mentoria com a eina d’intervenció.

La mentoria, una eina eficaç per reduir l’exclusió social.

A Punt de Referència posem en contacte joves extutelats amb ciutadans que, voluntàriament, dediquen el seu temps a acompanyar-los en l’emancipació, en una proposta de 1 jove-1 voluntari/a. Ciutadans que esdevenen referents d’aquests joves, que es troben socialment més ben posicionats i poden oferir-los un suport informal proper i exclusiu. A l’entitat guiem aquesta relació i promovem que sigui el més constructiva possible.

Tenim clar que la mentoria aporta grans beneficis, perquè aquesta és una eina ja contrastada a diferents països, i que té un impacte positiu, no només per als joves sinó també per als voluntaris referents. Participar d’aquesta experiència és un aprenentatge vital per a totes les parts: facilita l’accés a un coneixement diferent, desenvolupa competències bàsiques i transversals dels beneficiaris, els capacita per tractar amb persones diferents, augmenta especialment l’ocupabilitat dels joves, els enforteix emocionalment, reforça la seva autoestima, els dóna la seguretat i l’empenta que necessiten per tirar endavant el seu itinerari d’emancipació. La proposta referent-jove té una intencionalitat educativa: el referent ajuda i el jove es deixa ajudar, però ambdues parts han de saber donar, i saber rebre.

Una aposta per la cohesió social.

Tal i com apunta J.A. Marina, crear ponts de contacte entre realitats diferents, que ens permetin superar estereotips socials i equiparar oportunitats entre uns i altres, és un exercici de maduresa com a societat. La mentoria és, finalment, una aposta per la construcció d’una ciutadania compromesa, que apropa realitats diferents i allunya pors, prejudicis i desigualtats.

Tu també pots ser un bon referent!
ASSOCIACIÓ PUNT DE REFERÈNCIA tel: 93-3297428
info@puntdereferencia.org · www.puntdereferencia.org
http:/cordafluixa.wordpress.com · http:/elmeureferent.wordpress.com

Punt de referència

Testimoni d’un jove del programa:

Tenir una referent vol dir que tinc algú per parlar de coses amb les que no podia parlar amb ningú abans de conèixer-la a ella. També la truco quan no sé què fer (davant d’una situació) o cap a on tirar, i ella m’aconsella molt bé. Per a mi és com una germana, una amiga a qui pots explicar coses que et faria vergonya explicar a d’altres persones. Amadou  (20 anys).