2on Congrés de l’Associació Internacional del Lliurepensament

congres lliure pensamentEl 2on Congrés de l’Associació Internacional del Lliure Pensament, que es va denominar “Congrés de les Amèriques”, es va celebrar a la ciutat de Mar del Plata, República Argentina, entre els dies 16 i 18 de novembre del 2012.

El Congrés va comptar amb la presència d’homes i dones provinents d’Argentina, Canadà, Xile, Equador, Espanya, Estats Units, França, Mèxic, Paraguai i Uruguai, representant a més de 45 organitzacions, que van presentar més de 40 ponències en els sis panells de debat en què es va desenvolupar el Congrés.
Des de la seva fundació, a Oslo el 2011, l’Associació Internacional del Lliure Pensament es va reivindicar hereva de l’antiga Federació Internacional del Lliure Pensament, fundada el 1880, i va fer seu, com a punt de partida, el programa adoptat per unanimitat per l’11è Congrés Internacional del Lliure Pensament, celebrat a Roma el setembre de 1904.

El lliurepensament representa una idea de progrés i de pau

No som iguals ni pensem igual, siguem del nord o del sud o estiguem a banda i banda de l’oceà… Les lluites que vam iniciar en aquests dies de Congrés ens uneixen, i la diversitat de les nostres cultures ens enriqueix, perquè valorem la diversitat. La humanitat vol alliberar-se de totes les cadenes de l’obscurantisme, l’opressió, la discriminació i l’explotació, i aspira a una pau duradora, que faciliti el seu progrés polític, social i cultural. Aquesta aspiració progressista és comuna a tots els pobles.

Resolucions

Les resolucions preses en els àmbits de debats del 2on Congrés Internacional del Lliure Pensament expressen, amb força, els desitjos comuns d’aconseguir un progrés real per a la llibertat i la laïcitat en un respecte mutu que només pot existir amb la separació institucional de l’Església i l’Estat.

 • Lluitar per la separació d’Església i Estat a tot el món.
 • Investigar sobre els fons estatals, aportats per tots els ciutadans, que es destinen al finançament de les religions.
 • Denunciar els crims comesos per les religions, noves i velles, contra els éssers humans i propugnar la reparació a les víctimes.
 • L’oposició al finançament públic de les religions i a que aquestes intervinguin en l’espai públic, en particular en les decisions polítiques. La religió ha de ser un assumpte privat dels seus adherents, i les seves manifestacions s’han de realitzar en el domini que li és propi.
 • Lluitar per la llibertat dels individus amb absolut respecte a la seva llibertat de consciència, per la justícia i el respecte dels drets humans, i per tant, per protegir les decisions individuals, com l’apostasia, el divorci, l’anticoncepció i la llibertat de concebre o no, i el dret a una mort digna.
 • Treballar pel ple reconeixement dels drets de la dona i de la seva dignitat, en l’aplicació del principi d’igualtat de drets. I en particular, combatre la violència contra la dona, i defensar el dret de la dona a decidir sobre el seu propi cos.
 • Fomentar la llibertat d’associació, la garantia dels drets dels treballadors, dels ciutadans i la societat tota, desafiament que hem de complir per al desenvolupament d’una millor vida. Defensar una societat més justa i equitativa, fraterna i solidària que permeti el desenvolupament ple de les capacitats de tots els éssers humans – homes i dones – per aconseguir el perfeccionament material, intel·lectual i espiritual de la humanitat. Declarem que és una alta aspiració humana buscar la felicitat en el respecte de tots.
 • Propugnar la conservació de la natura com un bé comú de tots els éssers humans.
 • Combatre per una educació i formació pública, laica i gratuïta dels ciutadans.
 • Continuar lluitant per la derogació de tots els concordats subscrits pels diversos estats amb l’església catòlica i altres religions, així com per l’abolició de tota mena d’Estat confessional.
 • Donar suport a les associacions que, en el continent americà, i en altres països, vénen afavorint celebrar, els dies 20 de setembre de cada any, el Dia del Lliurepensament, com homenatge als homes i dones que combaten per la llibertat, la igualtat i la fraternitat entre els éssers humans i els pobles. Aquesta data recorda la presa de Roma per les forces de la unificació italiana -entre els quals es destacaven els “camises roges” garibaldins-,va significar la caiguda definitiva del poder temporal del papat i dels seus règims polítics de “dret diví”, i va representar un gran triomf per a les forces democràtiques, republicanes i laiques del món.

Podeu trobar tota la informació a la web de l’AILP http://www.internationalfreethought.org/spip.php?rubrique45