La laïcitat a la Constitució (…francesa)

portes religioTenim el plaer de reproduir –amb aquella sana… o potser no tant?… enveja que històricament sentim pel substrat republicà d’una part del llegat polític d’aquests veïns d’aquí al damunt- el comunicat emès, el proppassat mes de gener, per l’Observatori internacional de la Laïcitat contra les derives comunitaristes.
Fa referència a la llei de 1905, que, des d’aleshores, instaura i afirma la completa separació entre l’Església i l’Estat, i impedeix tota mena de suport públic a la ingerència eclesiàstica en l’educació, per exemple.

L’Observatori internacional de la laïcitat contra les derives comunitaristes es felicita per la declaració, nítida i precisa, del Sr. François Hollande, candidat a les eleccions presidencials, manifestant la seva voluntat d’inscriure la llei del 9 de desembre de 1905 a la Constitució de la República francesa.
Certament, el concepte de laïcitat ja és inscrit, per descomptat, dins el text constitucional.

Però afegir-hi expressament l’article 1 i l’article 2 de la llei de 1905 seria, naturalment, per al conjunt dels activistes de la laïcitat, un avenç essencial, la constitucionalització d’aquests dos principis jurídics fundacionals, impedint qualsevol temptativa de modificació, d’esmena o d’adaptació de la llei de 1905, tal i com s’ha intentat entre 2005 i 2007.

Correspondrà, naturalment, a tots els candidats a les eleccions presidencials posicionar-se en relació amb l’opció manifestada pel candidat François Hollande.

A París, el 23 de gener de 2012

Jean-Michel Quillardet
President de l’Observatori internacional de la Laïcitat contra les derives comunitaristes