Una raó pedagògica, una eina de llibertat

L’Escola Lliure el Sol s’ha centrat, en els darrers mesos, en l’elaboració d’una guia per al professorat anomenada Manual Marta Mata. El programa de formació d’activistes rep el nom de la pedagoga Marta Àngela Mata i Garriga, impulsora del moviment de renovació pedagògica al nostre país durant la Segona República i fundadora de l’Escola de Mestres Rosa Sensat durant el franquisme. Ja en l’actual democràcia, com a diputada del Parlament de Catalunya, va impulsar la primera llei de normalització lingüística del català.

L’Escola Lliure El Sol, entitat clau de l’estratègia formativa i de creixement del Moviment Laic i Progressista, neix l’any 1992, fruit de l’acord entre la Fundació Ferrer i Guàrdia i Esplais Catalans, i ho fa concebuda com un espai obert a la creativitat, el debat i la innovació. Al llarg d’aquests anys esdevé l’espai de formació i reflexió, principalment d’educadors en el temps lliure i de dinamitzadors juvenils, i un referent en aquest àmbit. No debades ha acabat convertint-se en el paraigües de tres entitats de base associativa juvenil: Esplais Catalans, Acció Escolta de Catalunya i l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, fet que la fa diferent i única de la resta d’escoles de formació.

El Manual Marta Mata respon a la necessitat de concretar el Pla de formació 2011-2013 de l’Escola Lliure El Sol pel que fa al desenvolupament dels 2000 activistes d’entitats i projectes d’educació, cultura i transformació social del Moviment Laic i Progressista. S’entén per activistes els membres dels esplais, agrupaments escoltes, casals de joves, o, dit d’una altra manera, totes aquelles persones que s’impliquen, d’alguna manera, en la Comunitat El Sol, com a espai de formació de l’MLP i de totes aquelles federacions amb entitats de base associativa de l’espai lliurepensador.

Aquest manual, com a concreció del Programa Marta Mata, és el primer d’una sèrie que aixequen les quatre columnes del Pla de formació 2011-1013: Programa Teresa Claramunt (dirigents), Programa Joan Salas Anton (treballadors-es) i Programa Anselm Clavé (professorat).

Per tant, ha estat dissenyat amb l’objectiu principal d’estructurar tots els continguts formatius del Programa Marta Mata, per tal d’ajudar i guiar el professorat de l’Escola Lliure El Sol en el desenvolupament de les seves funcions.

Ha estat un treball d’anàlisi en què es porta a terme una reflexió i compilació al voltant dels continguts existents i la manera més adient per donar-hi sentit. Per tant, es constitueix en un marc de referència del coneixement existent a l’Escola Lliure El Sol.

A la vegada, es dóna coherència a tots aquests continguts, de manera que es porta a terme un procés de sistematització, amb la qual cosa s’assegura una mateixa línia d’actuació en matèria de formació. Cal tenir present, però, el principi de llibertat de càtedra que regeix l’Escola, garantint, per tant, un marge molt gran del professorat en la seva actuació formativa.

Els continguts estan dividits en mòduls, els quals es distingeixen segons les dimensions de coneixement i les etapes de desenvolupament de l’activista dins de l’associació, aspectes que s’expliquen exhaustivament en els següents apartats.

D’una banda, tenim les diferents dimensions de coneixement del Programa Marta Mata: dimensió ideològica, dimensió estratègica, dimensió pedagògica i dimensió personal. D’altra banda, aquestes grans àrees de coneixement es divideixen, a la vegada, en les tres etapes de desenvolupament de l’activista: acollida, creixement i èxit.

El manual, doncs, es composa de diferents mòduls, en funció de les diferents dimensions de coneixement i del moment de desenvolupament de l’activista a l’associació local.

La dimensió pedagògica està subdividida segons el mètode de cada federació, en funció de les associacions que la formen (esplai, agrupament escolta, casal de joves i ateneu), per la qual cosa en aquesta àrea existeixen dotze mòduls, a més a més dels tres mòduls comuns d’aquesta dimensió. En total, el Programa compta amb vint-i-cinc mòduls, que segueixen la mateixa estructura, independentment de l’etapa o de la dimensió a la qual pertanyen.

En definitiva, els continguts i el procés formatiu contemplat tenen una fita clara d’orientació a la qualitat. Aquest manual estructura el procés formatiu de l’activista, i permet establir límits clars entre les diferents etapes de desenvolupament, el que porta a plantejar-ne el paper que juga un cop assoleix cadascuna d’aquestes etapes. Aquest fet permet orientar de forma clara i intencionada els resultats que busca cada federació.

Amb el Programa Marta Mata queden recollits els continguts formatius de les federacions, de forma que l’Escola porta a terme un reconeixement formal d’aquests, aglutinant-los i integrant-los en la seva oferta formativa. L’Escola Lliure El Sol es converteix, així, en una plataforma de formació per a l’associacionisme lliurepensador, fent possible l’encaix de cadascuna de les federacions que s’hi vulguin adherir.