Declaració de Brussel·les

*Acordat als 25 dies del mes de març de 2007, sent el 50è aniversari del Tractat de Roma i de la fundació de La Unió Europea

Les raons d’un manifest

Quan es compleixen cinquanta anys de la fundació de la Comunitat Europea, embrió de l’actual Unió, representants del moviment associatiu democràtic, laic i progressista, reunits a Brussel·les, han redactat la següent Declaració, com homenatge a l’esperit fundacional i als valors que el sustentaven.

No es tracta d’un manifest simplement commemoratiu. A hores d’ara, i des de diversos sectors, s’està procedint a qüestionar una part d’allò que en constitueix el tret fonamental, com ara el respecte a les llibertats civils, als drets socials i laborals, a l’espai públic considerat des del respecte laic per a totes les opcions lliurement expressades. Hi ha un intent de deslegitimar el substrat polític i social d’Europa per tal de situar la Unió Europea en un simple marc de lliure mercat, sense ànima pública. Hi ha un intent de reintroduir valors confessionals tan sols defensables des de les consciències privades, però mai des de les institucions. I ambdues posicions han trobat ressò en alguns dels governs dels països de l’ampliació, aquells que veuen en la Unió una institució de la qual obtenir rendibilitat econòmica i estabilitat financera, per mitjà de la subvenció, però que aspiren a jugar el paper de peons del rostre més agressiu del capitalisme transnacional. No per casualitat són els millors aliats de l’actual govern dels Estats Units. Ja se’ls coneix com els “eurocínics”, i tenen en aquest parell de bessons d’extrema dreta polonesos la seva imatge més forassenyada.

La Declaració, per tant, s’ofereix com un manifest de caràcter decididament humanista, inspirat en les millors tradicions del pensament democràtic europeu, que volem situar en l’horitzó de referències d’allò que constitueix el nucli de l’opció per la llibertat, el progrés, la justícia social, la pau i la fraternitat entre els ciutadans i els pobles.

Declaració de Brussel·les

En aquesta Declaració, nosaltres, la gent dels pobles d’Europa, afirmem els nostres valors comuns. Ens basem no només en una cultura o tradició particular, sinó en totes les cultures que formen l’Europa moderna.

– Afirmem el valor, la dignitat i l’autonomia de cada persona, i el dret de totes elles a la màxima llibertat possible, compatible amb els drets de cadascú. Donem suport a la democràcia, els drets humans i la sobirania de la justícia i aspirem al màxim desenvolupament possible de cada ésser humà.

– Reconeixem el deure de tenir cura de la humanitat, incloent-hi les generacions futures, així com la nostra dependència de, i la nostra responsabilitat per, la conservació de la naturalesa.

– Afirmem la igualtat entre l’home i la dona. Totes les persones, independentment de la seva raça, el seu origen, la seva religió o creences, llenguatge, gènere, orientació sexual o habilitats, han de tenir igual tractament davant la llei.

– Afirmem el dret de cadascú a adoptar i a seguir una religió o creença de la seva elecció. Però reiterem que cap grup no ha d’utilitzar les seves creences per limitar els drets de ningú.

– Mantenim que l’Estat ha de romandre neutral en qüestions de religió i creences, sense afavorir-ne uns o discriminar-ne uns altres.

– Sostenim que la llibertat personal ha de combinar-se amb la responsabilitat social. Ambicionem crear una societat justa, basada en la raó i la compassió, en la qual cada ciutadà i ciutadana siguin capaços de jugar el seu paper plenament.

– Defensem tant la tolerància com la llibertat d’expressió.

– Afirmem el dret de tothom a una educació pública i integral.

– Rebutgem la intimidació, la violència i la provocació a la violència en el foment dels conflictes, i sostenim que aquests han de resoldre’s a través de la negociació i per mitjans legals.

– Defensem la llibertat d’investigació dintre de cada esfera de la vida humana,

així com l’aplicació de la ciència al servei del benestar de la humanitat. Busquem emprar la ciència de forma creativa i no destructiva.

– Defensem la llibertat artística, valorem la creativitat i la imaginació, i reconeixem el poder transformador de l’art. Afirmem la importància de la literatura, la música, i de les arts plàstiques i escèniques per al desenvolupament i la realització personal.