Posició de la Federació Catalana d’ONGD davant el Fòrum 2004 de les cultures

La Federació Catalana d’ONGD, en la seva última Assemblea Extraordinària, i després d’un ampli debat, va acordar fer pública la següent declaració respecte al Fòrum de les Cultures 2004. Malgrat la pluralitat de la Federació, la posició expressada és compartida majoritàriament, fins i tot per ONG que seran presents al Fòrum.

Independentment de l’èxit de públic, i sense qüestionar la qualitat dels diferents esdeveniments, ens sembla poc coherent que el cost del programa d’activitats sigui gairebé simbòlic davant la inversió total en infraestructures i urbanització de l’entorn (uns 318 milions d’euros, és a dir, 52.911 milions de pessetes, davant 2.860 milions d’euros, equivalent a 475.864 milions de pessetes). Així mateix, ens sembla desproporcionat que, pel que fa al Fòrum, els costos indirectes de l’organització siguin d’un 24% del total. Des de Porto Alegre, les organitzacions socials de tot el món han demostrat tant la seva capacitat de convocatòria com la d’introduir a l’agenda política internacional els temes fonamentals, amb recursos molt més limitats.

Encara que l’organització del Fòrum ha transmès que aquest servirà per reforçar-ne el moviment associatiu i que la seva participació ha estat fonamental, en la nostra relació, directa o a través de les ONG federades, hem comprovat que la realitat està molt lluny d’aquest discurs. El disseny general, els diferents formats, els pressupostos i les decisions finals sobre els continguts han estat supeditats a una estructura de professionals i polítics aliens a les problemàtiques i formes de funcionament de la majoria d’entitats. El resultat ha estat que algunes ONG interessades a participar-hi s’han fet enrera, i que entre les que hi participen es repeteixen les queixes sobre el tracte rebut o les dificultats de comunicació.

La mateixa relació de la Federació amb el Fòrum no ha estat tan fluïda com ho hauríem desitjat. Vam acceptar l’encàrrec de fer una proposta per dotar de continguts la “Fira de la Solidaritat” i l’Speakers’Corners’. Tot i que l’organització va reconèixer la qualitat d’un treball tècnic pel qual va pagar 30.000 euros, ens preocupa la poca utilització que s’ha fet d’aquest informe, una vegada la Federació va desvincular-se de la seva producció.

Com a entitats de cooperació internacional, volem recordar que les pràctiques d’algunes empreses sòcies i/o patrocinadores del Fòrum han estat denunciades pels seus impactes negatius socials, polítics, sindicals i mediambientals en els països del Sud o per estar vinculades a la indústria armamentista, per la qual cosa són contràries als principis proclamats pel Fòrum (entre les quals destaquem El Corte Inglés, Agbar, Endesa, Telefònica, Coca-cola, Nestlé, Indra).

Entenem que l’Ajuntament de Barcelona ha assumit un compromís públic amb l’organització del Fòrum ja que ha vinculat la imatge de la ciutat amb les idees de pau, diversitat cultural i sostenibilitat. Desitjaríem que la seva aposta es materialitzés en polítiques i pressupostos concrets que, tot plegat, permetran una major justícia social a Barcelona i a tot el món.