Electrodomèstics eficients

Tenim a la nostra disposició electrodomèstics el consum dels quals pot ser fins a un 55 % més baix. La Unió Europea regula que totes les neveres, rentadores i rentavaixelles han d’incorporar, en un lloc ben visible, l’etiqueta de classificació energètica. Aquesta ecoetiqueta té una escala de set nivells en els quals la lletra A és la que més energia estalvia i la lletra G la que menys. Quan anem a comprar un electrodomèstic podem estalviar molta energia.

L’etiqueta energètica en els electrodomèstics ve regulada per una disposició de la Unió Europea de 1995 i té l’objectiu d’advertir el consumidor que, en adquirir aparells electrodomèstics, es fixi en el consum energètic, per tal que pugui estalviar energia a casa seva. Pensem que alguns aparells, com la nevera o un congelador, estan endollats les 24 hores els 365 dies de l’any i poden consumir molta energia. La classificació segons aquesta etiqueta va de la lletra A a la G. L’A estalvia un 55 % respecte a la mitjana de consum, la B entre un 55 i un 75 % menys, la C entre un 75 i un 90 %, i la G, consumeix un 125 % més de la mitjana.

Un congelador de classe A de 280 litres pot consumir menys de 1 kWh/dia, mentre que un congelador normal de classe C pot situar-se en 1,5 Kwh/dia. Aquesta diferència ens pot semblar mínima, però quan comencem a comptar que estarà endollat cada dia durant potser 10 anys haurem estalviat uns 1.875 kWh. Si tenim en compte que el preu del kilowatt (impostos inclosos) és d’uns 0,6 euros, hem estalviat 1.125 euros (suposant que el preu de l’energia és el mateix que l’any de compra). En altres paraules, 112,5 euros anuals i, per això, en menys de dos anys hem amortitzat de sobres el diferencial respecte a una nevera de classe A.

El mateix podríem comentar d’un rentavaixelles de classe A que admet que li entri aigua preescalfada de la xarxa, i que consumeix menys de 19 litres per rentada, que fins i tot pot ser més eficient que segons qui rentant la vaixella a mà. Si, a més, l’aigua calenta preescalfada prové d’energia solar, no cal dir que l’estalvi s’incrementa. Lamentablement, en el cas dels rentavaixelles de classe A només hi ha una marca grega que els fabriqui i no són exposats en els establiments, tot i que es poden encarregar.

En les rentadores hem de tenir present que, a més de la classe energètica, també hi ha una valoració per al rentat i per al centrifugat. Atès que la rentadora no és un aparell que estigui endollat sempre com la nevera, l’amortització d’una rentadora de classe A pot situar-se en uns cinc anys. Tanmateix, com passa amb la resta dels electrodomèstics, el més probable és que ens acompanyi en la nostra vida un mínim de 10 anys. Ara bé, cal considerar que l’estalvi d’energia contribueix a evitar emissions tòxiques a l’atmosfera. Per tant, quan invertim en un electrodomèstic de classe A no només hauríem de valorar l’estalvi econòmic sinó que estem fent una inversió a favor d’un futur més favorable.

També cal recordar que el millor estalvi energètic d’un electrodomèstic, sigui quina sigui la classificació energètica, és un bon manteniment. En el cas d’una nevera és important controlar que en el compressor no hi hagi fuites en el gas refrigerant (normalment això es nota per un increment en el consum), que les gomes de pressió de la porta són en bon estat (si no, cal canviar-les), que la tenim situada en un espai que permet que tingui una mica de ventilació… i per això és important que el lloc on la situem sigui una mica ample (si en lloc de fer 60 cm, perquè entra ajustada, en fa 70, la circulació d’aire millora el rendiment del compressor). També és important descongelar quan s’ha fet una capa de glaç; amb una capa de 5 mm el sobreconsum energètic pot ser de fins a un 30 %. Un frigorífic de tipus americà amb dispensador de suc refrigerat i glaçons pot ser molt còmode, però consumeix ell sol tres vegades més que un combi tradicional. Aquests tipus d’aparells famolencs d’energia no s’haurien d’ubicar en una casa si l’ecologia ens importa… Finalment, recordem que les neveres poden incorporar la tecnologia Greenfresh (promoguda per Greenpeace) sense CFC. Un electrodomèstic inservible conté elements que poden ser perjudicials per al medi ambient, per això cal no abandonar-lo a la via pública sinó que cal portar-lo a una deixalleria o assegurar-nos que el proveïdor del nou aparell no el llençarà en un abocador.

Ben segur que quan ens hem de comprar un electrodomèstic és quan anem més malament d’economia domèstica. Però, precisament, per aquesta mateixa raó cal considerar endeutar-se una mica més perquè estalviarem des del primer dia si és de classe A.