Moure’s per la ciutat

Fa dies que penso en quina consigna podria donar per moure’s per la ciutat i no em queda més remei que recomanar a les persones que usin “el cotxe”.

Alguns pensareu que m’he tornat boig, però a nivell individual, és a dir, a cadascun de vosaltres estic obligat a recomanar-vos “el cotxe” com a mitjà de transport més òptim tenint en compte com són les nostres ciutats actuals.

Si hagués de recomanar el mitjà de transport per desplaçar-vos per la ciutat considerant la seguretat com el factor més important us recomanaria primer el transport públic, posteriorment el cotxe, després anar a peu i per últim les bicicletes i les motos, però hi ha altres factors com són la comoditat i el temps de viatge que també cal considerar a l’hora de triar el mitjà de transport i considerant aquests altres factors “el cotxe” esdevé possiblement el mitjà més òptim. D’altra banda l’oferta de transport públic és limitada (en algunes ciutats inexistents) i en alguns moments (per exemple de nit) pot ser que la no existència de transport públic o un temps de viatge massa prolongat ens faci impossible usar aquest mitjà de transport.

El que de cap manera i amb molta tristor no us puc recomanar és que us desplaceu a peu o en bicicleta per les ciutats, ja que la probabilitat de morir usant aquests mitjans de transport és molt superior al transport públic o al cotxe. Fa poc llegia unes reflexions sobre els èxits aconseguits pels anglesos, pel que fa a seguretat viària, en els últims 10 anys i apuntaven que la disminució de la mobilitat a peu i en bicicleta podria ser un dels factors més important de la millora de la seguretat viària.

Alguns em podríeu dir que l’actitud és molt incívica o poc sostenible, però es pot demanar que arrisquem la nostra vida per contaminar menys, per estalviar energia o perquè hi hagi menys decibels a les ciutats?

Segurament es pot concloure que les ciutats actuals no estan pensades per desplaçar-se amb els mitjans de transport més vulnerables, i anant una mica més lluny fins i tot es podria dir que les ciutats no estan pensades per a les persones.

Em podeu dir que si tothom utilitza el cotxe les ciutats quedaran absolutament col·lapsades, que augmentarà la contaminació acústica i atmosfèrica. Només us puc donar la raó i argumentar que quan això succeís s’hauria d’arribar a una solució acceptable per a tots. Potser ens veuríem obligats a restringir l’ús dels cotxes (determinats dies només circulen les matrícules parells) o potser podríem anar més lluny i limitar el nombre de quilòmetres que pogués fer cada ciutadà a l’any.

Mentre que això no succeeix es podria intentar aconseguir un sistema de transport lliure de conseqüències greus per a la salut (tal i com proposen els suecs), tenint en compte entre d’altres qüestions les limitacions biomecàniques de les persones i una distribució de l’espai públic més equitatiu entre els diferents mitjans de transport. Segurament si els vehicles portessin un dispositiu que els impedís adquirir velocitats superiors als 50 km/h ja aconseguiríem una bona part d’aquest objectiu.

Naturalment fins ara he estat parlant de la manera òptima de desplaçar-se per les ciutats actuals tal com estan concebudes. Una altra cosa seria entrar en la discussió de si es podrien transformar les ciutats actuals i els seus sistemes de transport. El primer que caldria seria establir quin repartiment modal es vol per a una determinada ciutat i en quant temps es vol passar de la situació actual a la futura. Aquest pas no es pot fer sense tenir com a primer objectiu la seguretat de les persones.