L’activitat: Què pintem?

Quina és la primera imatge que teniu d’una persona d’un altre país? Com traduiríeu aquesta imatge en un dibuix?

Aquesta activitat té com a objectiu treballar sobre els nostres estereotips i prejudicis per tal d’analitzar-los i comprendre com funcionen.

Si heu jugat al Pictionary no tindreu cap problema per preparar l’activitat. Necessiteu el material següent: una llista de paraules, un paper gran i un retolador, uns quants fulls de tamany A4, llapis o bolígrafs, cel·lo o xinxetes per enganxar els dibuixos.

Durada: de 45 minuts a 2 hores, segons el tamany del grup

Desenvolupament:

1. Si el grup és petit es pot jugar amb un sol equip. Si és gran, els participants hauran de fer equips de 4-5 persones.

2. Un cop repartits el paper i els llapis, demaneu que s’asseguin en un racó, apartats els uns dels altres.

3. Crideu a un membre de cada equip i doneu-li una paraula. Aquesta persona haurà de tornar al seu equip i traduir la paraula mitjançant un dibuix mentre que els altres membres intentaran endevinar de què es tracta. No podran dibuixar ni xifres, ni lletres, ni paraules, i tampoc podran parlar. Només ho faran per confirmar la bona resposta.

4. La resta de l’equip ha de proposar solucions i no pot fer preguntes.

5. Si la resposta és correcta, l’equip ho anunciarà i marcarà un punt. Sinó marca 0 punts. Inscriviu la marca al full de paper gran.

6. Quan tots els equips hagin acabat, el dibuixant escriurà la paraula sota el dibuix (estigui o no acabat).

7. Demaneu als equips d’escollir un altre dibuixant. Vetlleu que cada participant pugui almenys dibuixar un cop.

8. Al final demaneu als grups de penjar els dibuixos perquè puguin comparar-los i discutir les diferents interpretacions i les imatges associades a les paraules.

Avaluació

Feu-la en grups petits (podeu conservar els mateixos equips). Demaneu als participants si l’activitat els ha semblat difícil i perquè.

Demaneu tot seguit als participants d’observar els dibuixos penjats i que comparin les imatges associades a les paraules, així com la diversitat en la interpretació. Pregunteu si aquestes imatges corresponen o no a la realitat i demaneu als dibuixants per què les han escollides per il·lustrar les paraules.

Continueu discutint sobre l’origen de les imatges que ens fem de les coses o de les persones; són positives o negatives, i quins efectes poden tenir sobre les nostres relacions.

Consells per als monitors

Si jugueu amb un sol grup a la primera ronda, demaneu a una persona que dibuixi. A la ronda següent podria dibuixar la persona que ha trobat la solució.

No oblideu que als participants que es consideren mal dibuixants els pot semblar un joc difícil. Tranquil·litzeu-los i encoratgeu-los a llençar-se.

Aquesta activitat pot fer sorgir els estereotips més immediats i més comuns respecte als altres, sobretot estrangers i minories. Per tant, és de vital importància que l’activitat no es limiti als dibuixos sinó que els grups reflexionin sobre els riscos dels estereotips i sobre l’origen de les imatges que ens fem dels altres.

Cadascú de nosaltres necessita estereotips per establir lligams amb el nostre entorn i les persones que ens envolten. Tots tenim estereotips: no és tan sols inevitable, és necessari. Per tant, cal evitar qualsevol judici sobre els estereotips dels participants. L’avaluació i la discussió han de contribuir a la presa de consciència de què són els estereotips: imatges i suposicions que sovint tenen poca cosa a veure amb la realitat. Però cal estar amatents als riscos que comporta prendre els estereotips com a veritats per tal de prevenir els prejudicis que condueixen a la discriminació.

És interessant notar que poques vegades tenim idees preconcebudes sobre les persones amb les quals tenim poca relació. Per exemple, reflexioneu sobre els estereotips que teniu dels habitants de Moldàvia, de San Marino o de Bhutan… Per tant us suggerim que inclogueu en la vostra llista de paraules el nom d’una minoria present al vostre entorn i una no present que el grup no conegui gaire. Demaneu als participants d’interrogar-se sobre les diferències entre els estereotips i les raons que motiven aquestes diferències. Un altre dels punts a assenyalar durant la discussió és l’origen dels estereotips: el paper dels mitjans de comunicació, de l’educació escolar, de la família, etc.

Respecte a l’activitat

Les paraules suggerides més avall són una proposta. Segurament caldrà que les adapteu a les vostres necessitats específiques. Si voleu il·lustrar nacionalitats caldrà prohibir l’ús de banderes o de símbols nacionals –seria massa fàcil! Per altra banda, per evitar que els participants endevinin per seqüències d’idees, caldrà alternar les paraules relatives a minories o persones amb les relatives a conceptes o objectes. Això donarà més varietat, estimularà la competició i farà que l’activitat sigui més divertida.

Llista de paraules

Racisme- Diferència- Educació- Conflicte-Discriminació- Antisemitisme-Refugiat- Espanyol- Europeu- Pagès- Minoria-Pobresa- Cec- Musulmà- Homosexual- Igualtat- Català- Gitano-Drets humans- Turista-Estranger- Solidaritat-Mitjans de comunicació- Àrab- Laïcitat.