Factor 4: la revolució

El títol de l’article podria semblar el d’una novel·la d’espionatge i tanmateix és la consigna d’un informe dels savis del Club de Roma per incitar el desenvolupament de l’eficiència energètica. Factor 4 és el nom abreujat d’una proposta innovadora que malda perquè aprofitem els avenços tecnològics en favor de l’estalvi d’energia. L’exemple més clar de la tecnologia i l’hàbit que pregona el Factor 4 és el d’adquirir la bombeta fluorescent compacta que ofereix la mateixa llum que una d’incandescent amb una despesa quatre vegades inferior. Però, no és l’únic cas. L’informe, encarregat pel Club de Roma a dues institucions pioneres en l’eficiència energètica -l’Institut de medi ambient de Wuppertal (Alemanya) i el Rocky Mountain Institute (EUA)-, n’aporta 50 exemples. La conclusió d’aquest informe és paradigmàtica: si pensem en termes d’eficiència energètica podem duplicar el benestar usant la meitat dels recursos naturals i per tant reduint la contaminació ambiental.

No és pas una proposta perquè cerquem únicament en la tecnologia la salvació, sinó una crida per aprofitar amb seny l’enginy que ens permet estalviar energia i recursos naturals. L’objectiu del Factor 4 és el d’impulsar una transició social sense ensurts vers la sostenibilitat. I és que quan sovint es parla de sostenibilitat no tothom ho fa amb propietat. Al capdavall, ser sostenible vol dir no malmetre els recursos dels quals les generacions futures també n’han de ser usufructuàries. Convertint el nostre estil de vida en un model d’eficiència energètica ens serà més fàcil adoptar un comportament sostenibilista que avui ens pot semblar utòpic.

La rendibilitat de l’eficiència energètica

La pregunta clau del perquè l’eficiència energètica no interessa és pel fet que l’energia és perillosament barata. El consum d’energia no paga o internalitza l’impacte ambiental que causa. Quan usem l’electricitat tèrmica o nuclear, el gas natural o la gasolina produïm contaminació ambiental que no té un preu al mercat. Tanmateix, descontaminar ens costa diners, perjudica el nostre entorn natural i, el més important, la nostra salut. D’aquí la importància que el consum d’energia sigui eficient i es fomenti l’ús d’energies renovables.

A escala casolana, la major part del consum energètic és perquè vivim en llars plenes de fuites que ens obliguen a un major consum. Lògicament, en la mesura que l’energia és barata a ningú sembla importar-li que la meitat de la calor de la calefacció casolana o de la frescor de l’aire condicionat es perdi per finestres o portes. Però, els actuals nivells de contaminació atmosfèrica mundial ens obliguen ja a reduir les emissions si volem evitar el risc imminent d’un canvi climàtic causat per l’acció humana.

Per això l’eficiència energètica, o l’estalvi d’energia esdevindrà un dels negocis més lucratius del proper mil·lenni. El Factor 4 ens adverteix d’aquesta realitat i ens aporta idees sobre possibilitats realistes i vigents per estalviar fins a 4 vegades menys energia.

Som a les portes d’una nova revolució semblant, encara que de signe diferent, a la que en el seu dia es va imposar amb l’extracció barata i fàcil dels combustibles fòssils. Aquesta vegada, si volem sobreviure, el benestar s’haurà d’edificar sobre l’eficiència en l’ús dels recursos naturals i l’energia. I això exigeix un canvi d’hàbits i de mentalitat. Quan anem a comprar un aparell no només ens haurem de fixar en l’estètica sinó que també haurem d’interessar-nos pel consum. El fet és que una nevera de Classe A, que estalvia fins a un 60% de l’energia i ens estalvia de consumir 600 kWh any absurdament, com fan els models convencionals, es converteix en un guany econòmic a mig termini encara que sigui una mica més cara. Perquè, al capdavall, si comptem que la vida mitjana d’una nevera pot ser d’uns 25 anys, els números canten per si sols. El mateix podríem dir d’una rentadora que consumeix només 0,89 litres d’aigua i 2 kWh per rentada.

Si parlem de transport, l’activitat que es cruspeix el 40% dels combustibles fòssils mundials, potser ens haurem d’imposar algunes taxes que ens obliguin no només a minimitzar l’ús privat del cotxe, sinó també a invertir en d’altres sistemes, com ara els transports col·lectius o el vehicle elèctric, i a instal·lar-nos energia fotovoltaica a casa per recarregar les bateries d’aquest vehicle i produir una part de l’electricitat pròpia sense contaminació. Les videoconferències no tardaran a ser una eina comuna que estalviaran viatges inútils per reunir diverses persones d’indrets allunyats. Tot això ens semblarà natural quan comencem a pagar el cost real de consumir l’energia fòssil. A la vegada, les tecnologies de les energies renovables podran guanyar terreny perquè seran rendibles econòmicament.

Actuar per resoldre la crisi ambiental

Les idees del Factor 4 han estat publicades en un llibre1 i resumides en una de les monografies del suplement Perspectiva Ambiental que edita la Fundació Terra i que es pot llegir baixant-lo de la web2. Estem convençuts que, com diuen alguns dels promotors del Factor 4, avui ja estem en condicions de començar a pensar en el Factor 10, és a dir en reduir a 10 vegades el consum d’energia actual. Possiblement, no tardarà ni 5 anys en imposar-se el díode lluminós que consumeix 10 vegades menys que les actuals bombetes fluorescents compactes. Som a les portes de superar l’actual rendiment del 14% de les plaques fotovoltaiques per cèl·lules d’alt rendiment que assoliran el 40% en la conversió fotoelèctrica de la llum solar. Potser tot plegat ens pot semblar simples avenços tecnològics. El Factor 4 ens adverteix que tenim ja la tecnologia per fer un millor ús dels recursos naturals. Però alhora, ens obra els ulls per fer-nos adonar d’una nova forma de comportar-nos davant el consum energètic. Adoptar nous hàbits a favor de l’eficiència energètica ens permetrà no pensar en el cost de les coses del moment present i plantejar-nos l’estalvi que obtenim pagant una mica més si podem estalviar energia durant molts més anys. El Factor 4 ens obliga a consumir d’una forma responsable i no només per caprici.

Segurament, sovint ens preguntem què podem fer per l’ecologia i per no contribuir a emmalaltir més el planeta. La resposta és clara, pensar en clau del Factor 4 i estalviar energia per duplicar el benestar. La resta serà la conseqüència natural de la revolució de l’eficiència.

1. Weizsäker, E.U. von; Lovins, A.B i Lovins, L.H. Factor 4. Duplicar el bienestar con la mitad de los recursos naturales. Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. Barcelona, 1997.

2. http://www.terra.es (Perspectiva Ambiental, n. 13).