Arxiu de l'Autor: Jordi Moreras

Grup de Recerca en Governança del Risc-UAB

Conflictes, pànics i amnèsia social

Fins avui, cap organisme públic ha establert un recompte oficial del nombre de conflictes relacionats amb l’obertura de mesquites a Catalunya. Malgrat això, el Parlament català va aprovar l’any 2009…