Arxiu de l'Autor: Francisco Delgado

President d’Europa Laica

llibertat de conscièn

La llibertat de consciència en un Estat laic

Introducció La llibertat de consciència i de conviccions a l’Estat espanyol ve regulada, en part, per la Constitució de 1978, fonamentalment a través de l’article 10 (que es refereix a…