Arxiu de l'Autor: Francesc Torradeflot

Cap de Departament de Diversitat i Diàleg Interreligiós d’Unescocat

Dialeg interreligiós i trobades interreligioses

El diàleg interreligiós requereix, com a condició bàsica, el respecte a la llibertat de pensament, consciència i religió (art. 16 de la Constitució i art. 18 del Pacte Internacional de…