Arxiu de l'Autor: Santiago Castellà

Nacions Unides i la justícia infinita

Si s’usa la raó és fàcil concloure que no existeix una Justícia Infinita per molt que insisteixin els poetes chusqueros de la CIA, i que qualsevol adjectivació del terme justícia…

La república multicultural

Enfront de la submissió i dependència que comportava la condició de súbdits en els models polítics propis de l’edat mitjana, la república, com a forma política de la modernitat per…

La ciberdemocràcia

La crisi de la democràcia delegativa Han saltat, diverses alarmes amb una intensitat més gran després de la caiguda del mur de Berlín com a símbol del desgel Est-Oest, que…

Bases per a un programa laic

Per a molts aquest és un debat caduc, anacrònic i sense sentit en un Estat democràtic i de dret com el nostre. Però, no obstant això, el paper important i…

Carlo Rosselli, el socialisme liberal

Per a molts, segurament sigui la primera vegada que es troben davant la figura de Carlo Rosselli. És un d’aquests homes que van aconseguir un protagonisme notable durant la seva…

Kosovo

Utilitzant l’argument de la intervenció humanitària i sense la preceptiva autorització del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, les tropes de l’OTAN van iniciar la guerra contra Sèrbia. No…

Hi ha una tercera via?

Un fantasma recorre Europa: és el fantasma de la tercera via. Amb les mateixes paraules amb què Marx inicià el 1848 el Manifest Comunista, podem avui iniciar un article sobre…

La lliure autodeterminació dels pobles: una aproximació des del dret internacional

Aquest article pretén només recollir uns apunts, bàsics i precipitats, sobre els límits i el contingut del denominat dret a la lliure autodeterminació dels pobles, des d’una aproximació pròpia del…

Polítiques laiques

Les Constitucions modernes consagren el principi d’aconfessionalitat de l’Estat en contra dels models del passat -encara vigents a molts indrets- en els quals l’Estat s’identificava amb una determinada religió, confonent…

El govern mundial

Les velles utopies internacionalistes, que proclamaven des de diverses posicions la radical igualtat i dignitat de tots els homes i les dones del món com a base sobre la qual…