Arxiu de l'Autor: Joan-Francesc Pont

Catedràtic de Dret financer i tributari de la UB. President de la Fundació Ferrer i Guàrdia

Odón de Buen y del Cos (Zuera, 1863 – México D.F., 1945)

Selecció de textos d’Odón de Buen (Continuació de l’Apunt d’Espai de Llibertat núm. 37). Sobre la dona ¿No es verdad que si la mujer comprendiese el alcance de la lucha…

Una certa idea del Mediterrani: la construcció d’un espai de laïcitat

Les religions d’Egipte i Babilònia van ser, com altres religions antigues, cultes a la fertilitat. La Terra era femenina, el Sol, masculí. Com explica Bertrand Russell, la fertilitat, la Gran…

Odón de Buen y del Cos (Zuera, 1863 – México D.F., 1945)

Odón de Buen y del Cos va néixer a Zuera, a 25 km de Saragossa, el 18 de novembre de 18631. Els seus pares, Mariano de Buen y Ropín, sastre,…

Homenatge als lluitadors antifeixistes

Paranimf de la Universitat de Barcelona, 11 de maig de 2004 La Universitat de Barcelona, com a resultat de la iniciativa i el compromís personal del rector Joan Tugores (veure…

El matrimoni davant la Ciutat

Contràriament al que pensa molta gent, la regulació més perfecta del matrimoni ha nascut i s’ha desplegat en el si de la Ciutat. I aquesta concepció no prové només del…

Manuel Azaña. La llibertat a Catalunya i a Espanya

Ara, quan els portaveus polítics més irracionals s’escandalitzen de la presència de José Luís Rodríguez Zapatero al balcó del Palau el 20 de desembre de 2003 [potser un dels gestos…

Joan Tugores, Rector de la Universitat de Barcelona

Joan Tugores es llicencià en Económiques i en Dret. Catedràtic de Teoria Econòmica és especialista en microeconomia i economia internacional. Autor d’una vintena de publicacions, presideix el Comitè de Normativa…

Que s’aprimin ells

Malgrat que sembla una idea acceptada que estar prim és un paradigma modern, la veritat és que ja els antics -savis en tantes coses, però no en aquesta- no es…

El teorema de l’impost dels tontos

Un hisendista alemany, Gerd Rose, ha proposat el concepte impost sobre els tontos per designar les càrregues tributàries que no haurien nascut si el contribuent hagués assolit el mateix objectiu…

Els orígens laics de l’Europa unida

La Il·lustració –va descriure Immanuel Kant (1724-1804)– és la sortida de l’home de la seva autoculpable minoria d’edat. La minoria d’edat significa la incapacitat de servir-se del propi enteniment sense…