Arxiu Mensual: Març 1999

Teresa Claramunt, 1862-1931

Teresa Claramunt va néixer a Barbastre l’any 1862. Poc temps després es va traslladar amb la seva família a Sabadell, on quan era encara petita va entrar a treballar en…

L’ecooficina

Una oficina és un lloc des del qual es fa un servei, però en termes generals podríem dir que és l’espai on hom treballa per gestionar alguna cosa. És clar…

L’abstenció en les eleccions al Parlament: una altra perspectiva

Recentment s’ha publicat un estudi de la Fundació Jaume Bofill realitzat per Joan Font, Jesús Contreras i Guillem Rico que analitza l’abstencionisme a les eleccions al Parlament de Catalunya1. Les…

Consolidació de la democràcia

Al cap de 20 anys (la meitat de la dictadura franquista), els progressistes encara patim quan qualsevol de les estructures de la democràcia formal amb què ens hem dotat no…

La lliure autodeterminació dels pobles: una aproximació des del dret internacional

Aquest article pretén només recollir uns apunts, bàsics i precipitats, sobre els límits i el contingut del denominat dret a la lliure autodeterminació dels pobles, des d’una aproximació pròpia del…

Federalisme integral: la devolució del poder

Es tracta només de la infausta necessitat d’organitzar les relacions de poder al si de la comunitat…de moment! Les condicions materials i espirituals en què, fins ara, s’ha anat desenvolupant…

Jordi Llimona, caputxí i escriptor

Jordi Llimona i Barret va néixer a Barcelona el 1924. El 1942 va ingressar a l’ordre dels Caputxins i el 1950 es va fer sacerdot. Es va llicenciar en teologia…

La transició democràtica: el cas Domènec Martínez

Els últims mesos s’ha parlat molt sobre la transició a Xile. La major part de l’opinió pública remarcava a les enormes diferències entre els processos de transició a Xile i…

El federalisme català

El franquisme ens va ocultar el federalisme català perquè aquest era laic, esquerranós i separatista. Però el que més sorprèn és que 25 anys després la voluntat d’ocultació continuï. A…

El servei civil. Ni substitut de l’estat de benestar ni incentiu a la participació

Des de 1984, 654.715 joves han estat declarats objectors de consciència i molts1 han dut a terme la Prestació Social Substitutòria (PSS) en institucions públiques (ajuntaments, comunitats autònomes, etc.) i…